(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in the Seychelles

Maryna MORIN ADELIN
phone: +248 2 620 199