(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Afghanistan

Artem TARANENKO
phone: +38 050 323 50 00