(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Iran

Sergiy KRUGLYAKOVSKIY
phone: +98 9307033742
phone/fax: +380 93 7894999