(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in the Kyrgyz Republic

Artur FARHUTDINOV