(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Germany (North Rhine-Westphalia)

Vladyslav MITROKHIN
phone: +380503231352
phone/fax: +4915253928071