(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Representative of CCI of Ukraine in Sri Lanka and the Maldives

Mohamed Hakieem
phone: +94777510053