(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Australia

Stefan ROMANIV
phone: +61 00 613 9375 1781
phone/fax: +61 613 9326 1065