(044) 584-28-24   
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Department of foreign trade and consulting