(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комплексна наукова експертиза

Комплексна наукова експертиза

ТПП України організовує і забезпечує проведення комплексних наукових експертиз щодо неофіційного компетентного тлумачення правових чи договірних норм або обґрунтування проблем їх застосування  в межах повноважень, передбачених абзацом третім частини першої статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і її Статутом.

Проведення комплексної наукової експертизи здійснюється експертами, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в різних галузях наук для застосування ними спеціальних знань і спільного вирішення поставленого Замовником перед ТПП України завдання.

Комплексна наукова експертиза проводиться згідно із договором про надання послуг, укладеним між Замовником та ТПП України на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 1

Предметом дослідження комплексних наукових експертиз були питання:

1) щодо тлумачення положень абзацу 12 пункту 3 розділу ІІ Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України № 541 від 18.12.2015 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2015 р. за № 1608/28053 (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільне право, господарське право), філологічних наук, економічних наук);

2) щодо практичного застосування положень пункту 3.3. розділу ІІІ Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України №316 від 27.05.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2013 р. за № 930/23462 (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільне право, господарське право), економічних наук);

3) щодо правомірності Державного підприємства залучити кредитні кошти для фінансування невідкладних потреб відокремлених його підрозділів без проведення тендерних процедур (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільне право), економічних наук);

4) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Договором купівлі-продажу об’єкта державної власності групи Ж, що підлягає продажу шляхом викуп., спричиненого обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільне право), технічних наук (технологія та організація промислового та цивільного будівництва));

5) щодо невідповідності пристрою GLO TM для електричного нагрівання тютюнових виробів технічно складним побутовим товарам, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні у розумінні пункту 25¹ статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільне право, господарське право, соціальне право), технічних наук (технічна теплофізика та промислова теплоенергетика));

6) щодо визначення причин дестабілізації фінансового стану підприємства в четвертому кварталі 2018 року та в січні 2019 року, спричинившего унеможливлення виконання обов’язку платника ПДВ у порядку та терміни, передбачені електронним адмініструванням ПДВ (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільного права), економічних наук);

7) щодо з’ясування наявності підстав виникнення страхового ризику за наслідком аварійної події, яка трапилась 23.05.2018 р., у розумінні положень Договору добровільного страхування водного транспорту (у співпраці вчених у галузях юридичних наук (цивільне право, соціальне право), технічних наук (суднові енергетичні установки, двигуни та енергетичні установки);

Медіа Партнери