(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in North Macedonia

Oleksandr URBANOVYCH
phone: +380 971 346 457