(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Force majeure certification

Certification of force majeure (circumstances of irresistible force)

CONTACTS

Force majeure certification

Force majeure certification