(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Austria

Rainer STALTNER
phone: +380503163372