(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Czech Republic

Oleksiy FESYK
phone: +420 727 884 334