(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Gambia

Vitaliy RUSANOV
phone: +380677000337