(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in China (Hunan province)

Victor BEREZOVSKY
phone: +380638043026