(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Nigeria

Olena NEDRYHAYLO
phone: +38(067)238-86-87
phone/fax: +2348189309197