(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Austria

Diana DOBRIY
phone: +38 066 4400822
phone/fax: +43 660 17224282