(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Spain

Mykhailo PETRUNYAK
phone: + 38 067 65 65 792
phone/fax: + 34 963 890 867