(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Catalonia (Spain)

Rafael VAZQUEZ
phone: + 0034 609 730 019