(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in South France

Tetyana REVUTSKA
phone: +38 050 462 74 64
phone/fax: +33621634759