(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Angolese Business Council

Oleksand IVANCHUK
phone: +38 044 500 95 74