(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Egyptian Business Council

Serhiy MARUSENKO
phone: +38 067 402 03 58