(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Slovak Business Council

Otto KOVCHAR
phone: +38 0312 2 669 451