(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Tajik Business Council

Sam Noshadha
Deputy Head of the Ukraine-Tajikistan Business Council
+380676794777
+13152266783
[email protected]

Sobir Azimov
Head of the Ukraine-Tajikistan Business Council
+38093 864 2948
[email protected]

Sam Noshadha / Sobir Azimov
phone: +380676794777 / +13152266783

News