(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Turkish Business Council

phone: +38 044 272 28 07