(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Turkmen Business Council

Oleksandr MELNYK
phone: +38 067 717 7447