(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Lebanese Business Council

Serhii KOSTIUKOV
phone: +38 (067) 209-7318