(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Dutch Business Council

Oleksii PAVLENKO