(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Aviation Committee

Evheniy DYKHNE
phone: +38 050 342 10 00

News