(044) 584-28-24   
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Aviation Committee

Evheniy DYKHNE
phone: +380 44 281-72-44

News