(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Council on Foreign Economic Relations to the UCCI

Serhii SVYSTIL
phone: +38 067 547 3327