(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ludmyla AVDIEVSKA

+38 044 584-28-32
[email protected]