(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Ethiopia

Shuvra CHAKRABORTI
phone: +971558670937
phone/fax: +380443590434