(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Macedonia, Serbia and Montenegro

Volodymyr RIBIC
phone: +381-63-8502353