(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Agriculture Committee

Oleh YUHNOVSKIY
phone: +38 044 583 50 69
phone/fax: +38 044 583 50 68

News