(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців агропромислового комплексу

 

Постійнодіючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців та представників підприємств, які здійснюють господарську  діяльність у сфері агропромислового комплексу та виробництва продуктів харчування, представників підприємницьких об’єднань.  До роботи Комітету можуть залучатися також представники органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 Мета створення Комітету – покращення рамкових умов діяльності регіональної економіки, зокрема підприємств, що здійснюють діяльність у сфері агропромислового комплексу та виробництва продуктів харчування. Комітет сприяє розвитку діяльності у сфері агропромислового комплексу та виробництва продуктів харчування, залученню кращого зарубіжного досвіду, передових технологій, підвищенню рівня підготовки персоналу; виступає посередником у діалозі між бізнесом і владою, лобіює необхідне коло питань з метою покращення загальної правової й регуляторної політики та усунення перешкод для ведення бізнесу; опрацьовує пропозиції, виходячи з реальних потреб бізнесу, для внесення їх на розгляд відповідних органів державної влади задля прийняття ними відповідних рішень.

 Склад Комітету

Членами комітету є представники підприємств харчової промисловості, (зокрема, ТОВ Укравтозапчастина, АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ЗАТ «Укрпиво», корпорація «Укрзооветпостач», корпорація «Укрвинпром»), сільгоспвиробники, фермерські та сімейні господарства, експортери та імпортери с/г та аграрної продукції, асоціації та бізнес-об’єднання (зокрема, «Укркондпром», «Укрхлібпром», Асоціація юридичних фірм аграрної сфери, Асоціація фермерів та приватних землевласників України), громадські організації.

 Види послуг:

лобіювання інтересів виробників в органах державної влади; розробка проектів законів та інших нормативних актів; підготовка інформації щодо проектів нормативних актів, які розробляються; надання усних і письмових консультацій та порад з аграрного права; розробка та погодження Правил етики на ринках АПК; проведення усних консультацій, практичних семінарів, тренінгів для виробників; сприяння в установленні ділових контактів із іноземними компаніями; організаційно-правові засади, ство- рення і обслуговування діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сімейних господарств; підтримка створенню і розвитку МСП на селі.

 

Голова: ЮХНОВСЬКИЙ Олег Іванович
тел.: +380 44 583-50-69
тел./факс: +380 44 583-50-68

Новини