(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

IT Committee

Volodymyr KOLYADENKO
phone: +380 67 232-45-76

News