м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет з електронних комунікацій

  

Мета створення комітету - налагодження діалогу «бізнес-влада», сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях формування соціального, економічного, технологічного та політичного середовища, що сприяє впровадженню інновацій, електронної комерції і високих технологій. Комітет забезпечує взаємодію представників національного бізнесу із органами законодавчої та виконавчої влади, усунення перешкод для ведення підприємництва в Україні, спрощення та впорядкування практики державного регулювання і контролю у сфері інновацій, електронної комерції і високих технологій. Він опікується питаннями підвищення суспільного усвідомлення значущості інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для економічного зростання, створення додаткових робочих місць і підвищення якості повсякденного життя.

 Завдання комітету:

  • з’ясування, моніторинг та аналіз існуючих проблем, що стосуються питань впровадження інновацій, електронної комерції і високих технологій, вироблення пропозицій по їх вирішенню та доведення через керівні органи ТПП України до відома органів законодавчої та виконавчої влади, підготовка правових коментарів, пропозицій, запитів, інформаційних листів з цих питань;
  • розробка нових механізмів, процедур і порядку взаємодії органів влади, ТПП України, регіональних Палат, різних громадських організацій та представників бізнесу, направлених на прискорення впровадження інноваційних проектів і високих технологій, розвитку електронної комерції;
  • сприяння розвитку та участь у розробці правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та об'єднань підприємців;
  • встановлення зв’язків та організації співпраці з міжнародними та національними спілками, асоціаціями, об’єднаннями підприємців та окремими компаніями зарубіжних країн у сфері інновацій, впровадженню високих технологій та розвитку електронної комерції;
  • вивчення та систематизація українського і світового досвіду в галузі розвитку ринку ІКТ та інформування членів ТПП про актуальні політичні напрямки розвитку у цій сфері;
  • сприяння підтримці високого рівня професійної компетенції українських фахівців у сфері ІКТ та високих технологій. Організація і проведення освітніх, наукових і виставкових програм, конференцій, форумів та симпозіумів;
  • підготовка пропозицій щодо формування національної інноваційної системи, а саме: законодавчих актів, норм, правил і відомчих інструкцій, що визначають форми і методи взаємодії зайнятих інноваційною діяльністю;
  • сприяння зняттю бар’єрів щодо невизначеності прав на створену інтелектуальну власність, що є одним з основних обмежень діяльності венчурних фондів і малих інноваційних компаній;
  • інформування через керівництво ТПП України органів законодавчої та виконавчої влади, стосовно пропозицій Комітету з питань формування соціального, економічного, технологічного та політичного середовища, що сприяє впровадженню інновацій, високих технологій і розвитку електронного бізнесу в Україні.

 

Члени ЕКК при ТППУ 08.01.2023

Звіт 2015

Сайт комітету

 

КОЛЯДЕНКО Володимир Адольфович
тел.: +38 067 232 45 76

Новини