(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

07 Nov 2022 09:30-15:00
Add to Google Calendar

Tags: Бізнес-форум, ТППУ, Slovakia, Slovak Investment and Trade Development Agency