(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Рекомендоване Третейське застереження

Вирішуючи питання про передачу спору на розгляд до Постійно діючого Третейського суду при ТПП України, сторони можуть використати наступне типове третейське застереження:
 

Будь-який спір, що виникає з цього договору (конракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.

Враховуючи положення Регламенту Постійно діючого Третейського суду при ТПП України, який надає сторонам право на свій розсуд визначити кількість третейських суддів, що будуть розглядати спір, а також місце проведення засідань Третейського суду з розгляду справи, сторони можуть у третейській угоді використати такі положення:
 

Третейський розгляд справи здійснюється Постійно діючим Третейським судом у складі ____________________________________________________ . /одноособового третейського судді або <кількість> третейських суддів/

Місце проведення засідання Третейського суду ______________________ . /місто/

Окремо необхідно зазначити, що відповідно до Регламенту Постійно діючого Третейського суду при ТПП України третейський розгляд справи за загальним правилом здійснюється за місцезнаходженням Третейського суду: м. Київ, вул. Велика Житомирська 33.

У той же час, Регламент надає сторонам право на свій розсуд домовитися про проведення засідань Третейського суду з розгляду справи в іншому місці на території України. У такому випадку усі додаткові витрати, пов’язані з проведенням розгляду справи в іншому місці, покладаються на сторони порівну.