м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Рекомендоване Третейське застереження

Вирішуючи питання про передачу спору на розгляд до Постійно діючого Третейського суду при ТПП України, сторони можуть використати наступне типове третейське застереження:
 

Будь-який спір, що виникає з цього договору (конракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.

Враховуючи положення Регламенту Постійно діючого Третейського суду при ТПП України, який надає сторонам право на свій розсуд визначити кількість третейських суддів, що будуть розглядати спір, а також місце проведення засідань Третейського суду з розгляду справи, сторони можуть у третейській угоді використати такі положення:
 

Третейський розгляд справи здійснюється Постійно діючим Третейським судом у складі ____________________________________________________ . /одноособового третейського судді або <кількість> третейських суддів/

Місце проведення засідання Третейського суду ______________________ . /місто/

Окремо необхідно зазначити, що відповідно до Регламенту Постійно діючого Третейського суду при ТПП України третейський розгляд справи за загальним правилом здійснюється за місцезнаходженням Третейського суду: м. Київ, вул. Велика Житомирська 33.

У той же час, Регламент надає сторонам право на свій розсуд домовитися про проведення засідань Третейського суду з розгляду справи в іншому місці на території України. У такому випадку усі додаткові витрати, пов’язані з проведенням розгляду справи в іншому місці, покладаються на сторони порівну.

Медіа Партнери