(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Тарифи, рахунок, акти

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належить до статутних функцій Торгово-промислової палати України, регіональної ТПП, послуги з надання якої здійснюються відповідно до затверджених тарифів (діють з 01.01.2022).

Оплата послуги здійснюється згідно виставленого рахунку у формі безготівкового розрахунку.

IBAN: UA093510050000026008311277200

в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві.

Відповідно до затверджених тарифів замовник здійснює оплату послуг, пов’язаних із:

- розглядом заяви і наданих документів;

- засвідченням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та видачею сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);

Надання послуг здійснюється у звичайному або терміновому режимі (за бажанням заявника), а саме:

-  терміново вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнта «2»;

-  іноземною мовою застосовується коефіцієнт «3»;

-  іноземною мовою (терміново), застосовується коефіцієнт «5».

Використовуючи нижченаведену форму Ви можете не тільки визначити вартість послуги з засвідчення форс-мажорних обставин, але й завантажити необхідні бухгалтерські документи.

Суб'єкти малого підприємництва відповідно до ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» мають право отримати безкоштовно сертифікат про настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), сплачуючи тільки за розгляд  заяви і наданих документів. 

Заявник у разі отримання обґрунтованої відмови у засвідченні форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має право повернути сплачені кошти за засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та видачу сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) на підставі письмового звернення про це.

Вартість послуги, грн.:  
Сума ПДВ, грн.:  
Всього із ПДВ, грн.:  

 
 

 

 

Медіа Партнери