(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

ЕФЕКТИВНІШЕ ВПРОВАДЖУВАТИ КЛІМАТИЧНУ ПОЛІТИКУ ДОЗВОЛИТЬ СПIВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ З БIЗНЕСОМ

22.03.2017

На засіданні кoмiтeту пiдприємцiв з питань природокористування та охорони довкiлля при Торгово-промисловiй палатi України за участю представникiв бiзнесу, науковцiв, експертiв розглянуто проект Плану заходiв щодо Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 20З0 pокy. На думку учасників, запропонованi у проектi заходи є недостатнiми, оскiльки не забезпечують впровадження належних механiзмiв реалiзацii кліматичної полiтики України на 2017–2030 роки.

Tags: комітет екології