(044) 584-28-24  |  (044) 584-28-36 (прес-служба)
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Порядок денний бізнесу до влади

 

                                                    

Торгово-промислова палата України ініціювала створення Порядку денного бізнесу до влади щодо покращення бізнес-клімату, який сприятиме переходу від набору відомчих політик до народження сфокусованої ефективної державної політики та посилення держави. Ініціатива створення Порядку денного бізнесу до влади була затверджена у 2018 році Президією ТПП України.

Головна мета: визначити силами бізнес-спільноти ключові проблемні зони у державній політиці, вирішення яких можливе у короткостроковий період та які якісно вплинуть на бізнес-клімат у цілому, і запропонувати узгоджені та збалансовані напрями подолання цих проблем.

Впровадження Порядку денного бізнесу до влади включає:

а) спільну розробку Порядку денного бізнес-спільнотою (узгодження проблем і визначення напрямів відбувається за консенсусом);

б) презентацію заходів Порядку денного органам державної влади і підготовку рекомендацій щодо їх впровадження;

в) моніторинг дотримання органами влади вимог бізнесу.  

Рекомендації, які міститиме Порядок денний, повинні стати для влади своєрідним керівництвом до дії.

За ініціативи регіональних груп бізнесів можливо створення Регіональних порядків денних бізнесу до влади.

Річний цикл формування Порядку денного бізнесу до влади та перспективи його розвитку

Формування Порядку денного бізнесу до влади – не одноразовий акт, а постійно діючий процес, який протягом року включає в себе наступні етапи: обговорення проблем; виявлення причин; формування рекомендацій (шляхи усунення причин); презентація (просування) рекомендацій; моніторинг. Головним принципом узгодження всіх матеріалів є загальний консенсус. Порядок денний бізнесу до влади перш за все спрямований на консолідацію несуперечливих положень. Із урахуванням досвіду, отриманого протягом цього року, буде продовжено формування Порядку денного бізнесу до влади й у наступні роки.

Сфери формування порядку денного бізнесу до влади 

Логіка формування Порядку денного бізнесу до влади (National business agenda – NBA) полягає у створенні умов для одночасного та взаємно корисного розвитку підприємництва та накопичення людського капіталу з подальшим просуванням створених товарів і послуг на зовнішні ринки.

Сфера підприємництва

Головні проблеми розвитку підприємництва концентруються у двох сферах: забезпечення і захист конкуренції та захист приватної власності. Вони підривають довіру як у відносинах між підприємцями, так і у відносинах між владою та бізнесом. Це збільшує транзакційні видатки в економіці України та гальмує економічний розвиток.

Забезпечення та захист конкуренції

Проблеми з захистом конкуренції призводять до монополізації ринків, що не дозволяє використовувати весь потенціал для розвитку національної економіки. Тому не випадково двома головними факторами, які обмежують спроможність підприємств збільшувати виробництво, є «занадто високі ціни на енергоносії» та «занадто високі ціни на сировину та матеріали», де зазвичай існують умови для монополізації.

Захист приватної власності

Слабкий захист приватної власності позбавляє стимулів і можливостей залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, а також призводить до виведення капіталу та прав власності на українські підприємства за кордон. Рівень захищеності приватної власності обумовлюється діяльністю державних інституцій, серед яких традиційно найкорумпованішою залишається судова система[1].

Сфера праці (людський капітал)

Успіх бізнесу залежить від співробітників, добробут співробітників – від успіху бізнесу. Ефективна співпраця корисна для всіх. Але вітчизняний бізнес стикається з певними проблемами на національному та глобальному рівнях.

У глобальному контексті один із ключових трендів формування та використання людського капіталу – необхідність постійного навчання працівників і вдосконалення їхніх професійних навичок. Це відбувається на тлі цифровізації виробництва та впровадження сучасних технологій відповідно до логіки Індустрії 4.0. Тому посилюється конкуренція за «таланти», зростає вартість висококласних фахівців, без яких неможливі розвиток бізнесу й утримання конкурентних переваг. Але значній частині співробітників українських компаній бракує мотивації для постійного освоєння кращих сучасних технологій, практик, навичок, знань.

На національному рівні економічно активне населення країни замість того, щоб кооперуватися з вітчизняними підприємцями та разом просувати створені товари та послуги на зовнішні ринки, все частіше обирає шлях діяльності відокремлено. Тому кількість трудових мігрантів уже вимірюється мільйонами та постійно збільшується, що призводить до браку кваліфікованих працівників, особливо у регіонах країни.

Як наслідок, в опитуваннях підприємців проблема браку кваліфікованих працівників виявляється більш пріоритетною, ніж обмеженість виробничих потужностей і корупція.

Зовнішньоекономічна сфера

Україна традиційно є орієнтованою на експорт та одночасно залежною від імпорту країною. Імпорт та експорт складають близько половини ВВП країни. Враховуючи вкрай обмежений внутрішній ринок, вирішальним завданням будь-якого бізнесу, який бажає розвиватися, є вихід на зовнішні ринки товарів і послуг. Це дозволяє примножити обсяги виробництва продукції та прибутки, а також забезпечити співробітникам «європейську» оплату праці безпосередньо в Україні.

Таким чином, загальну спрямованість формування Порядку денного бізнесу до влади можна подати у вигляді формули:

NBA: [«Підприємництво» + «Людський капітал»] × «ЗЕД» = «Процвітаюча Україна»


Тобто, виконання положень NBA має сприяти наступному: «результати співпраці бізнесу та працівників примножуються реалізацією продуктів і послуг на зовнішніх ринках, що забезпечує процвітання України». 

Секретаріат із підготовки Порядку денного бізнесу до влади:
ТПП України, вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Вікторія Маслакова, тел.: +38 (044) 586-40-74, e-mail: mvn-smk@ucci.org.ua

 

Медіа Партнери