м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Оцінка майна

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну діяльність в Україні» N 2658-III від 12.07.2001 р., Торгово-промислова палата України, є суб’єктом оціночної діяльності.

ТПП України, як суб’єкт оціночної діяльності, успішно пройшла акредитацію в АТ «Ощадбанк». Звіти з оцінки майна, виконані оцінювачами ТПП України для суб’єктів господарської діяльності, враховуються банком під час прийняття рішень щодо кредитування бізнесу. 

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі (за класифікацією):

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, окрім тих, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів і тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Усі розрахунки наших експертів завжди відповідають законодавчій та нормативно-методичній базі.

E-mail: [email protected]
Телефон: +38 044 461-98-33; 067 548 62 03.

 

 

Оцінка майна

Оцінка майна