м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Експертно-фахові висновки

У межах повноважень ТПП України надавати за дорученням українських та іноземних юридичних і фізичних осіб послуги, пов’язанні із захистом їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів (частина перша статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні») здійснюється підготовка експертно- фахових висновків.

Так, наприклад, експертно-фахові висновки готуються:

- за зверненням замовника публічної закупівлі при застосуванні переговорної процедури закупівлі в рамках Закону України «Про публічні закупівлі»,
- щодо настання істотної зміни обставин (hardship)  в рамках норми ст. 652 ЦК України, у разі виникнення таких обставин і ускладнення виконання зобов’язань за договором (контрактом),
- за зверненням замовника, у разі необхідності  правового обґрунтування причинно-наслідкового зв’язку між обставинами, що виникли, та неможливістю виконати зобов’язання.

Результати експертно-фахових  висновків  враховуються  контрагентами замовника, судами та іншими зацікавленими сторонами.

Експертно-фаховий висновок готується з урахуванням фактичних обставин, повідомлених замовником у заяві, а також наданих ним документів на підтвердження таких обставин. Заявник несе тягар відповідальності за достовірність наданих документів і повідомленої ним інформації.

Експертно-фаховий висновок носить консультативний характер та не є експертним дослідженням у розумінні норм Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» та Закону України «Про судову експертизу».

Контакти

+380 44 586 40 64

+380 67 624 09 76

[email protected]

Поштова адреса:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

 

 

Експертно-фахові висновки

Експертно-фахові висновки