м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Німецька Служба старших експертів (SES)

ТПП України є одним із представників німецької Служби старших експертів (SES) в Україні. 

SES надає українським підприємствам можливість запросити як консультантів досвідчених німецьких фахівців із багатьох галузей.  

Що таке SES?

SES – це заснована провідними бізнес-асоціаціями і фінансована урядом Німеччини неприбуткова організація, що об'єднує понад 12 000 висококваліфікованих фахівців пенсійного віку, готових на волонтерських засадах надавати консультаційні послуги малим і середнім підприємствам, державним структурам, соціальним та освітнім установам.

З 1983 року організація пропонує допомогу в понад 90 країнах світу.

Візити експертів спрямовані на допомогу у вирішенні дуже конкретних питань, викликів, проблем підприємств, уста­нов соціальної, освітньої сфер і державних органів, сприяння їхньому розвит­ку, підвищення ефективності та зростанню компетентності їхніх працівників.

Чи задоволені замовники допомогою експертів?

Для SES дуже важливими є мак­симальна ефективність та корисність приїзду експерта для Вас. Тому після за­вершення візиту замовника обов’яз­ково опитають щодо оцінки користі, якості та професійності експертної допомоги. За результатами 2019 року загальний рівень задоволеності замовників, які викликали експертів, становив 97%. Запросити експертів ще раз висловили бажання 86% замовників.

Як отримати експерта?

Експерта обирають на ос­нові стандартизованої заявки (якщо підприємству/установі менше 2-х років, то також додатку до заявки), яку потрібно надіслати представ­нику SES в Україні. Заповнюючи заявку, слід обов'язково ознайомитися з додатком щодо захисту персональних даних.

Перевіривши заявку, представник SES надсилає її до головного офісу SES у Німеччині, де на її основі Служба шукає відповідного експер­та. Знайшовши екс­перта, вона надає його резюме на розгляд заявнику.

У резюме експерта деталь­но описано його попередній професійний досвід, компетенції й навички. На пошук експерта зазвичай знадобляється два-три тижні, але якщо заявника запропонована кандидату­ра не влаштовує, пошук триває.

Строк візиту експер­та, за умовами SES, не може бути коротшим за три тиж­ні і довшим за шість місяців. Найчастіше експерти приїздять на три-шість тижнів. Повтор­ний приїзд експерта також можливий.

Що ще очікується від заявника?

Аби підібраний експерт мав комфортні умови проживання, праці та передачі заявнику знань, навичок та досвіду, необхідно забезпечити його:

  • місцем прожи­вання (окремою квартирою чи номером у готелі);
  • транспортом від/до аеропорту та місця проживання/роботи;
  • трира­зовим харчуванням;
  • кишеньковими грошима;
  • перекла­дачем (якщо потрібно).

До кого можна звернутися з додатковими запитаннями?

Контакти:

044 461 98 08

[email protected]

Анкета для участі у програмі 

Додаткова анкета для молодих підприємств (до 2-х років)

Додаток щодо захисту персональних даних

На яку електронну адресу потрібно надіслати заповнену анкету?

[email protected]