м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Лабораторні дослідження

Функції: Надання послуг з перевірки якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини підприємствам харчової галузі та операторам ринку харчових продуктів та сировини.

Випробування харчових продуктів та продовольчої сировини за показниками якості та безпеки, перевірка відповідності продукції вимогам харчового законодавства (Накази МОЗ, ДСаНПіН, ГН, ДСТУ, ТУ, специфікації, тощо) для реалізації, експорту / імпорту. Надання послуг з лабораторних випробувань підприємствам (операторам ринку та потужностям), що контролюють свою продукцію (сировину, напівфабрикати) згідно вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
 
Мета: високоякісне надання послуг з випробувань продукції, які б максимально задовольняли потреби замовників в одержанні неупереджених, достовірних результатів випробувань. Оперативне, неупереджене, партнерське співробітництво з замовниками.

 

Повноваження: ЦВЛ акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій"

Можливості:

Фізико-хімічні показники (показники якості):  

 • Масова частка вологи і сухих речовин;  
 • Масова частка білку
 • Масова частка жиру
 • Масова частка солі
 • Кислотність, рН, лужність
 • Зола
 • Вміст редукувальних речовин, цукру, цукрози
 • Показник заломлення
 • Густина
 • Клейковина
 • Вміст клітковини
 • Металомагнітні, мінеральні домішки, домішки рослинного походження, сторонні домішки
 • Масова частка екстрактивних речовин
 • Вміст нітратів та нітрітів
 • Вміст неомиляємих речовин, мила, число омилення, Віск та воскоподібні речовини Нежирові домішки Масова частка фосфорвміщуючих речовин Кислотне число Перекисне число (в оліях)
 • Вміст консервантів (діоксид сірки, сорбінова кислота, бензойна кислота)
 • Жирнокислотний склад олій

Показники безпеки:

 • Вміст важких металів та токсичних елементів (свинець, кадмій, мідь, цинк, залізо, ртуть, миш’як, олово)
 • Вміст пестицидів (хлорорганічна група, фосфорорганічна група, сім-тріазінова група, синтетичні піретроїди (обмежена кількість препаратів))
 • Вміст мікотоксинів (афлатоксин В1, сума афлатоксинів В1, В2, G1, G2; Дезоксиніваленол, зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин А, сума фумонізинів В1, В2; патулін)
 • Питома активність радіонуклідів ( ізотопи Цезій -137, Стронцій-90)
 • Алергени (Глютен)

Мікробіологічні показники:  

 • Санітарно-показові мікроорганізми (МАФАнМ, БГКП)
 • Ті що впливають на терміни зберігання (Плісеневі гриби, Дріжджі, молочнокислі мікроорганізми)
 • Еубіотики (лактобактерії, біфідобактерії)
 • Умовно патогенні (Ентеробактерії, Escherіchіa colі, Сульфітредукуючі клостридії, Коагулазопозитивні стафілококи, Бактерії роду протея , Bacillus cereus,  Clostridium Perfringens)
 • Патогенні мікроорганізми (м-о роду Сальмонела Listeria monocytogenes). 

Визначення вмісту цільових послідовностей ДНК генетично модифікованих організмів (ГМО).

Методи випробувань

 

 

Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження