(044) 584-28-24  |  (044) 584-28-36 (прес-служба)
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Внесення до реєстру надійних партнерів

До Реєстру надійних партнерів вносяться підприємства (незалежно від форми власності), які відповідають таким вимогам:

  • є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до законодавства України;
  • не є збитковим протягом останніх двох років;
  • не має простроченої заборгованості за банківськими кредитами;
  • економічні показники відповідають критеріям, визначеним для внесення до Реєстру.

Внесення до Реєстру здійснюється на підставі заяви, підписаної керівником підприємства. До неї додаються завірені керівником підприємства копії:

  • установчих документів;
  • витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • балансу підприємства (форма №1) та звітів за формами №№2, 3, 4, 5 (уся звітність річна);

а також:

  • реєстраційна картка встановленого зразка, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства (бланк картки можна отримати в Торгово-промисловій палаті України або регіональних палатах);
  • згода керівника підприємства про надання третім особам інформації з реєстраційної картки.

Згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» (стаття 14) ТПП України запровадила Недержавний реєстр українських підприємців, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами (Реєстр надійних партнерів).
Внесення до Реєстру надійних партнерів підтверджує стабільний фінансовий стан підприємства, є гарантією надійності та довіри.
Підприємство, що отримало свідоцтво про внесення до Реєстру, стає більш привабливим для потенційних партнерів.

Внесення до реєстру надійних партнерів

Внесення до реєстру надійних партнерів