м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України

Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців-фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності, провідних спеціалістів комерційних підприємств, їх об'єднань, науково-дослідних, проектних організацій, міжнародних організацій.

До роботи Ради можуть залучатись представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування на безоплатній основі, а також представники посольств іноземних держав, акредитованих в Україні.

Рада виступає посередником в діалозі між бізнесом і владою, лобіює широке коло питань з метою покращення загальної правової і регуляторної політики й усунення перешкод для ведення бізнесу, справляє реальний вплив на законотворчу діяльність, опрацьовує, виходячи з реальних потреб бізнесу, ґрунтовні пропозиції для внесення на розгляд відповідних органів державної влади.

Основними завданнями Ради є:

- забезпечення комплексного сприяння українським експортерам для просування товарів та послуг на зовнішні ринки;

- опрацювання проблемних питань щодо діяльності українських підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вироблення відповідних фахових пропозицій та рекомендацій;

- створення майданчика для прямого діалогу у форматі "бізнес-влада" щодо питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

- представлення інтересів українських підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- лобіювання широкого кола питань з метою покращення загальної правової і регуляторної політики та усунення перешкод для ведення бізнесу.

 

У своїй діяльності Рада керується законодавством України, Статутом Торгово-промислової палати України, рішеннями її керівних органів та цим Положенням

Склад ради

Анкета на вступ

Протокол засідання 2018

Протокол засідання 2019

 

Медіа Партнери