м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Про членство

Успіх починається з нами!

Що таке членство в Палаті?

 • Захист(Захист та представлення інтересів Вашого бізнесу)
 • Допомога(Допомога у розвитку Ваших зовнішньоекономічних зв’язків та експорту)
 • Контакти(Пошук національних та закордонних партнерів)
 • Спільнота (Участь у бізнес-заходах, міжнародних делегаціях разом з 8 тисячами однодумців – членами Палати) 
 • Пропозиції(Отримання комерційних пропозицій зарубіжних та вітчизняних компаній)
 • Вплив на нормотворчий процес(Членство в Комітетах підприємців при ТПП України, обговорення та надання пропозицій органам виконавчої влади)

 

Права та обов’язки членів

Члени Палати мають право: 

 • брати участь в діяльності й управлінні Торгово-промисловою палатою України через участь в її керівних органах;
 • обирати делегатів на З’їзд ТПП України;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Торгово-промислової палати України;
 • виносити на розгляд керівних органів Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять до її сфери діяльності;

Члени Палати зобов’язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати вступні та членські внески;
 • здійснювати свою діяльність за принципами поваги до партнерства, добропорядності, добросовісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті

Припинення членства в Палаті здійснюється на підставі письмової заяви до регіональної ТПП.

Член може бути виключений з членів ТПП України у разі:

 • підтвердженої інформації про порушення членом ТПП України принципів поваги партнерства та добропорядності, недобросовісної конкуренції, а також припинення діяльності;
 • відмови або неприйняття участі в діяльності Палати;
 • несплати протягом календарного року членських внесків. 

У випадку невиконання членом Палати обов’язків, передбачених її Статутом, рішення про виключення  з числа членів Палати приймаються Президією ТПП України або керівними органами регіональних ТПП подальшим повідомленням ТПП України.

 

Як стати членом Палати?

Членами Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадяни України, які зареєстровані як підприємці, та їх об’єднання.

 1. Звернутись до регіональної ТПП.
 2. Подати копію документа про державну реєстрацію, заповнені заяву та анкету встановленого зразка.
 3. Сплатити вступний і членський внески, що встановлені в регіональних ТПП.


СТАТИ ЧЛЕНОМ ПАЛАТИ

Медіа Партнери